Bộ công cụ ISO 20000 - ICT Việt

Bộ công cụ ISO 20000

Bộ công cụ ISO 20000 được cấp bởi ICT Việt là cách tốt nhất để đưa Hệ thống quản lý dịch vụ vào hoạt động một cách nhanh chóng và hiệu quả và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 20000: 2018 với ít nỗ lực hơn nhiều so với việc tự mình làm. Chúng tôi nổi tiếng về chất lượng các mẫu của mình và mỗi bộ công cụ được hoàn thiện với 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn nhanh chóng đưa tổ chức của mình đạt được chứng chỉ.

Tổng quan

Bộ công cụ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước

Được viết bởi Chuyên gia ITIL và người quản lý, đánh giá và tư vấn đủ tiêu chuẩn ISO / IEC 20000, bộ công cụ của chúng tôi bao gồm tất cả các chính sách, quy trình và thủ tục quản lý dịch vụ CNTT mà bạn cần để điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ của mình với thực tiễn tốt nhất và đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 20000: 2018.

Bộ công cụ ISO 20000 được ICT Việt biên soạn bao gồm những gì?

✔️ Hơn 140 tài liệu mẫu - bao gồm các chính sách, quy trình, thủ tục, bản trình bày và các tài nguyên hữu ích khác
✔️ Quyền truy cập độc quyền vào nhóm thảo luận chỉ dành cho khách hàng của chúng tôi
✔️ Đánh giá chuyên môn của ba tài liệu đã hoàn thành
✔️ Cả năm hỗ trợ qua email không giới hạn với chuyên gia tư vấn
✔️ Đăng ký 12 tháng cho dịch vụ cập nhật bộ công cụ của chúng tôi
✔️ Danh sách kiểm tra Đánh giá khoảng cách - để giúp bạn xác định các bước để tuân thủ
✔️ Có sẵn dưới dạng tải xuống tức thì sau khi mua
✔️ Tệp có thể tải xuống để sử dụng trong thời gian được yêu cầu trong công ty được cấp phép
✔️ Một giấy phép bộ công cụ cho mỗi công ty cho người dùng không giới hạn trong doanh nghiệp

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !