Bộ công cụ ISO 22301 - ICT Việt

Bộ công cụ ISO 22301

Bộ công cụ ISO 22301 là cách hiệu quả nhất để đưa Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh vào hoạt động nhanh chóng và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22301 với ít nỗ lực hơn nhiều so với việc thực hiện một mình. Khách hàng của chúng tôi cho chúng tôi biết chất lượng của các mẫu của chúng tôi là tốt nhất trên thị trường và mỗi bộ công cụ được hoàn thiện với đầy đủ 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn nhanh chóng đạt được chứng nhận cho tổ chức của mình.

Tổng quan

Bộ công cụ quản lý liên tục kinh doanh

Phù hợp với phiên bản 2019 của Tiêu chuẩn ISO22301, bộ công cụ của chúng tôi bao gồm các chính sách, kế hoạch, quy trình và thủ tục để hướng dẫn bạn thông qua phương pháp hay nhất về Quản lý liên tục trong kinh doanh.

Bộ công cụ của tôi bao gồm những gì?

✔️ Hơn 70 tài liệu mẫu - bao gồm các chính sách, quy trình, kế hoạch, thủ tục, công cụ, bản trình bày và các tài nguyên hữu ích khác
✔️ Quyền truy cập độc quyền vào nhóm thảo luận chỉ dành cho khách hàng của chúng tôi
✔️ Đánh giá chuyên môn của ba tài liệu đã hoàn thành
✔️ Cả năm hỗ trợ qua email không giới hạn với chuyên gia tư vấn
✔️ Đăng ký 12 tháng cho dịch vụ cập nhật bộ công cụ của chúng tôi
✔️ Danh sách kiểm tra Đánh giá khoảng cách - để giúp bạn xác định các bước để tuân thủ
✔️ Có sẵn dưới dạng tải xuống tức thì sau khi mua
✔️ Tệp có thể tải xuống để sử dụng trong thời gian được yêu cầu trong công ty được cấp phép
✔️ Một giấy phép bộ công cụ cho mỗi công ty cho người dùng không giới hạn trong doanh nghiệp

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !