Bộ công cụ ISO 9001 - ICT Việt

Bộ công cụ ISO 9001

Bộ công cụ ISO 9001 được cấp bởi ICT Việt là cách tốt nhất để đưa Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động một cách nhanh chóng và đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 với ít nỗ lực hơn nhiều so với việc thực hiện một mình. Bộ công cụ của chúng tôi đi kèm với đầy đủ 12 tháng cập nhật và hỗ trợ, giúp bạn nhanh chóng đưa tổ chức của mình đạt được chứng nhận.

Tổng quan

Bạn hiểu rõ doanh nghiệp của mình nhất và Bộ công cụ ISO 9001 của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả

Tiết kiệm tiền và nâng cao kiến ​​thức trong nhà. Được viết bởi chuyên gia đánh giá QMS, Bộ công cụ ISO9001 của chúng tôi bao gồm các chính sách, kế hoạch, quy trình và thủ tục để điều chỉnh doanh nghiệp của bạn với thực tiễn tốt nhất về quản lý chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bộ công cụ của tôi bao gồm những gì?

✔️ Hơn 50 tài liệu mẫu - bao gồm các chính sách, thủ tục, kiểm soát, danh sách kiểm tra, công cụ, áp phích và bản trình bày
✔️ Danh sách kiểm tra Đánh giá khoảng cách - để giúp bạn xác định các bước để tuân thủ
✔️ Quyền truy cập độc quyền vào nhóm thảo luận chỉ dành cho khách hàng của chúng tôi
✔️ Đánh giá của chuyên gia về ba tài liệu đã hoàn thành
✔️ Cả năm hỗ trợ qua email không giới hạn với chuyên gia tư vấn
✔️ Đăng ký 12 tháng cho dịch vụ cập nhật bộ công cụ của chúng tôi
✔️ Có sẵn dưới dạng tải xuống tức thì sau khi mua
✔️ Tệp có thể tải xuống để sử dụng trong thời gian được yêu cầu trong công ty được cấp phép
✔️ Một giấy phép bộ công cụ cho mỗi công ty cho người dùng không giới hạn trong doanh nghiệp

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !