Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 45001 - ICT Việt

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 45001

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của tiêu chuẩn ISO 45001: 2018, được chia nhỏ theo yêu cầu riêng trong một bảng tính thân thiện với người dùng. Do thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này, cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn có trong bộ công cụ ISO 45001. Bảng tính đánh giá khoảng cách nâng cao này bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn ở mức độ chi tiết chính xác, rất hữu ích cho việc báo cáo và đánh giá kiểm tra.

Tổng quan

Các yêu cầu chính xác của ISO 45001 được xây dựng trong một bảng tính trực quan

Khi thực hiện đánh giá khoảng cách, có thể giúp bạn đưa ra tiêu chuẩn theo định dạng cho phép bạn đánh giá mọi yêu cầu đơn lẻ mà không cần tham khảo tài liệu tiêu chuẩn. Bảng tính đánh giá khoảng cách nâng cao này rất hữu ích cho báo cáo quản lý và đánh giá kiểm toán, vì nó bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn đến mức chi tiết chính xác.

Đánh giá khoảng cách nâng cao của tôi bao gồm những gì?

✔️ Các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn ISO 45001: 2018
✔️ Bảng và biểu đồ thể hiện mức độ phù hợp với ISO 45001

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !