Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 9001 - ICT Việt

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 9001

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của tiêu chuẩn IS O9001, được chia nhỏ theo yêu cầu riêng trong một bảng tính thân thiện với người dùng. Do thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách dựa trên bảng câu hỏi tiêu chuẩn được cung cấp với bộ công cụ ISO 9001.

Bình luận

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !