Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh - Gia hạn thêm 1 năm - ICT Việt

Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh - Gia hạn thêm 1 năm

Bộ công cụ bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh đi kèm với một năm cập nhật và hỗ trợ qua email, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi thấy rằng họ muốn được yên tâm khi mở rộng hỗ trợ này thêm một hoặc hai năm nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật thường xuyên cho bộ công cụ và có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tài liệu hoặc luật miễn là bạn đã đăng ký.

Tổng quan

Mở rộng hỗ trợ của bạn với bộ công cụ do ICT Việt cấp

Mở rộng hỗ trợ của bạn thêm một hoặc hai năm nữa và tiếp tục nhận được các bản cập nhật bộ công cụ và hỗ trợ qua email không giới hạn với chuyên gia tư vấn. Đăng ký hỗ trợ sẽ giúp bạn bắt kịp với sự phát triển của luật pháp, giúp doanh nghiệp của bạn tự tin tuân thủ.

Đăng ký của tôi bao gồm những gì?

Đăng ký hỗ trợ của bạn bao gồm:

✔️ Các bản cập nhật đã xuất bản cho bộ công cụ
✔️ Chúng tôi thông báo cho bạn qua email mỗi khi có bản cập nhật
✔️ Tải xuống khi bạn chọn bằng cách đăng nhập vào tài khoản người dùng CertiKit của bạn
✔️ Hỗ trợ không giới hạn qua email
✔️ Dành riêng cho khách hàng bộ công cụ

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !