Đăng ký Hỗ trợ Bộ công cụ GDPR - Gia hạn 1 năm - ICT Việt

Đăng ký Hỗ trợ Bộ công cụ GDPR - Gia hạn 1 năm

Bộ công cụ GDPR đi kèm với một năm cập nhật và hỗ trợ qua email, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi thấy rằng họ muốn được yên tâm khi mở rộng hỗ trợ này thêm một hoặc hai năm nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho bộ công cụ và có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tài liệu hoặc Quy định miễn là bạn đã đăng ký.

Tổng quan

Mở rộng hỗ trợ của bạn thêm một hoặc hai năm nữa và nhận thêm các bản cập nhật và trợ giúp không giới hạn qua dịch vụ email của chúng tôi

GDPR trở thành luật vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 và trong những tháng và năm tiếp theo, cách thức mà Quy định sẽ được các Cơ quan Giám sát trên toàn Châu Âu áp dụng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Điều này sẽ giúp hiểu rõ hơn về các yêu cầu của Quy định và có thể tạo cơ hội để cải thiện thêm bộ công cụ GDPR. Đăng ký Hỗ trợ sẽ giúp bạn bắt kịp với sự phát triển của Quy định, giúp doanh nghiệp của bạn tự tin tuân thủ.

Đăng ký của tôi bao gồm những gì?

Đăng ký hỗ trợ của bạn bao gồm:

✔️ Các bản cập nhật đã xuất bản cho bộ công cụ
✔️ Chúng tôi thông báo cho bạn qua email mỗi khi có bản cập nhật
✔️ Tải xuống khi bạn chọn bằng cách đăng nhập vào tài khoản người dùng ICT Việt của bạn
✔️ Hỗ trợ không giới hạn qua email
✔️ Dành riêng cho khách hàng bộ công cụ

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !