Đăng ký Hỗ trợ Bộ công cụ GDPR - Gia hạn 1 năm - ICT Việt

Đăng ký Hỗ trợ Bộ công cụ GDPR - Gia hạn 1 năm

Bộ công cụ GDPR đi kèm với một năm cập nhật và hỗ trợ qua email, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi thấy rằng họ muốn được yên tâm khi mở rộng hỗ trợ này thêm một hoặc hai năm nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho bộ công cụ và có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tài liệu hoặc Quy định miễn là bạn đã đăng ký.

Bình luận
Tổng quan

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !