Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ ISO 45001 - Gia hạn 1 năm - ICT Việt

Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ ISO 45001 - Gia hạn 1 năm

Bộ công cụ ISO 45001 đi kèm với một năm cập nhật và hỗ trợ qua email, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi thấy rằng họ muốn yên tâm khi mở rộng hỗ trợ này thêm một hoặc hai năm nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho bộ công cụ và có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tài liệu hoặc tiêu chuẩn miễn là bạn đã đăng ký.

Mở rộng sự hỗ trợ của bạn khi bạn tiếp tục hành trình tuân thủ của mình

Thực tiễn tốt nhất về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thay đổi theo thời gian. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục tạo ra các bản cập nhật cho bộ công cụ ISO 45001 của mình để các tài liệu bạn sử dụng luôn cập nhật và bắt kịp với sự phát triển. Chúng tôi cũng tiếp thu phản hồi từ khách hàng và sản xuất các tài liệu được yêu cầu nhiều nhất. Và nếu ISO tạo ra một phiên bản mới của tiêu chuẩn trong khi bạn đã đăng ký, bạn cũng sẽ nhận được bộ công cụ mới.

Đăng ký của tôi bao gồm những gì?

✔️ Các bản cập nhật đã xuất bản cho các tài liệu của bộ công cụ
✔️ Bao gồm các phiên bản mới nếu ISO làm mới tiêu chuẩn
✔️ Chúng tôi thông báo cho bạn qua email mỗi khi có bản cập nhật
✔️ Tải xuống khi bạn chọn bằng cách đăng nhập vào tài khoản ICT Việt của bạn
✔️ Hỗ trợ không giới hạn qua email với chuyên gia tư vấn đủ năng lực
✔️ Chỉ dành riêng cho khách hàng bộ công cụ

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !