Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ ISO 9001 - Gia hạn 1 năm - ICT Việt

Đăng ký hỗ trợ bộ công cụ ISO 9001 - Gia hạn 1 năm

Bộ công cụ ISO 9001 đi kèm với một năm cập nhật và hỗ trợ qua email, nhưng đôi khi khách hàng của chúng tôi thấy rằng họ muốn được yên tâm khi mở rộng hỗ trợ này thêm một hoặc hai năm nữa. Điều này có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật cho bộ công cụ và có thể hỏi chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tài liệu hoặc tiêu chuẩn miễn là bạn đã đăng ký.

Tổng quan

Mở rộng hỗ trợ của bạn thêm một hoặc hai năm nữa và nhận các bản cập nhật bổ sung và trợ giúp không giới hạn qua dịch vụ email của chúng tôi

Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ khách hàng và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn, sử dụng đầy đủ các phản hồi để hỗ trợ chúng tôi cải thiện bộ công cụ của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi sản xuất các bản cập nhật cho bộ công cụ ISO9001 của mình để các tài liệu bạn sử dụng luôn cập nhật và bắt kịp với sự phát triển. Và nếu ISO tạo ra phiên bản mới của tiêu chuẩn trong thời gian đăng ký của bạn, bạn cũng sẽ nhận được bộ công cụ mới.

Đăng ký của tôi bao gồm những gì?

Đăng ký hỗ trợ của bạn bao gồm:

✔️ Các bản cập nhật đã xuất bản cho bộ công cụ
✔️ Bao gồm các phiên bản bộ công cụ mới nếu ISO làm mới tiêu chuẩn
✔️ Chúng tôi thông báo cho bạn qua email mỗi khi có bản cập nhật
✔️ Tải xuống khi bạn chọn bằng cách đăng nhập vào tài khoản CertiKit của bạn
✔️ Hỗ trợ không giới hạn qua email
✔️ Chỉ dành riêng cho khách hàng bộ công cụ

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !